Digitala insatskort för brandskydd i kulturmiljöer

Torsdag 13 oktober klockan 13.30-16.00


- Digitalt - 

Digitala insatskort är ett hjälpmedel för räddningstjänsten i händelse av en brand, vattenskada eller annan katastrof i en skyddad miljö. 
Föreläsningen kommer att handla om hur samarbetet kan se ut mellan fastighetsägare, antikvarie och Räddningstjänst, hur föremål prioriteras och vilken information som är adekvat för att Räddningstjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Nyttan med digitaliserade insatskort kommer att belysas i samband med en förevisning av ett nytt verktyg för att skapa, lagra, hantera och använda insatskort. Föreläsningen avslutas med inspel och erfarenheter från ett pastorat inom Växjö stift som är igång och arbetar med sina insatsplaner. 

Maud Forsberg är antikvarie och driver Antikvarietjänst Eld & Forsberg AB.

Leo Forsberg - systemansvarig vid Insatskort Kultur AB. 
 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023