En präst med Svenska kyrkans nyckelband runt halsen.
Foto: Albin Hillert /WCC

Diakoni

Det är en del av vår grundsyn, som kristna och som kyrka, att vi är diakonala.

Kärleken och omsorgen om medmänniskan och skapelsen är ett förhållningssätt att präglas av. Tro i handling är vi alla kallade till. Diakonen ska vara församlingens diakonistrateg, så att församlingen ser den utsatthet som finns i den närmaste omvärlden och så att mötet med den sker tillsammans. Växjö stift stödjer församlingarnas arbete, så att engagerade rustas och verksamheter finner fokus.

 

Med visir och mycket hjärta

Kalmar diakonimottagning möter människor i ekonomisk och social utsatthet. Diakon Britt Jonasson berättar om deras intensiva arbete.