Diakoner som förkunnar och leder gudstjänst del 1

Måndag 10 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats -

Kursen vänder sig i första hand till diakoner som redan har viss erfarenhet av att leda gudstjänster och/eller att predika. På plats i kapellet på folkhögskolan ägnar vi oss åt att utforska det liturgiska rummet och kroppen som ett liturgiskt instrument. Vad är det att leda gudstjänst i den stora kyrkan eller i det lilla rummet på äldreboendet? Vad innebär olika sammanhang för förutsättningar att leda mig själv och andra med hjälp av min kropp? 
 
Deltagare i kursen kan på plats anmäla sig till del 2. Del 2 består i en hemuppgift i predikan som redovisas vid ett digitalt kurstillfälle senare under hösten. Syftet med uppgiften i del 2 är att få predika för andra kursdeltagare och på så sätt utvecklas både som predikant och som givare och mottagare av feedback. 

Begränsat antal platser

Johannes Grimheden är präst. Jonas och Johannes tjänstgör tillsammans i Mariakyrkan i Växjö. 

 

Jonas Lindstrand är diakon. Jonas och Johannes tjänstgör tillsammans i Mariakyrkan i Växjö. 

Erik Keijser

Erik Keijser är stiftsadjunkt i Växjö och ansvarar för kursens fortsättningsdel. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!