Det första mötet kan vara det viktigaste

Måndag 9 oktober klockan 13.30 -16.30

- Digital kurs-

Som vaktmästare, värdinna eller expeditionspersonal möter vi många människor under en dag. De kan befinna sig i glädje, sorg eller kanske ilska. Hur är vi i dessa möten och hur kan vi förbereda oss så att det blir det bästa utifrån förutsättningarna?

Hur gör vi för att göra ett bra första intryck? Ing-marie Rundwall inspirerar oss och ger tips på både hur vi låter i telefon och hur vi möter varandra ute ”på kyrkbacken”. Hur närmar vi oss någon bäst, hur får vi någon att känna sig sedd och lyssnad på? Vi får tips på hur man känner av om någon har en bra eller dålig dag och hur man kan påverka i en annan riktning om tillfälle ges? Vi får också tips på hur vi kan förbereda oss innan arbetsdagen börjar? Hur hittar vi vårt personliga tilltal och kan vi till och med få till en WOW-effekt?

Tillsammans med Sara Nylén funderar vi sedan över vad som händer med oss när vi hamnar i en kris av något slag. Vad händer när vi själva utsätts för hög stress? Vad händer med mig själv i mötet med personen? Vilka är mina egna ”tunna ställen”? Finns det strategier och hur ser de ut i så fall? Hur kan vi möta människor på ett respektfullt sätt utan att förlora oss själva?

Linda Wiltander och Tobias Munkholm från Värnamo pastorat ger sina bästa tips utifrån sin vardag i församling. Båda möter dagligen människor både fysiskt och via telefon. Här delar de med sig av sådant de lärt sig på vägen och vad som är lättast respektive svårast. Vad ska man egentligen säga när någon är glad eller ledsen, eller när det bara är tyst? På slutet tar vi en stund för egna reflektioner och möjlighet att ställa frågor till Linda och Tobias.

Ing-Marie Rundwall har lång gedigen erfarenhet från ledarskap och medarbetarskap. Ing-Marie utmanar genom att sätta teorier rakt in i arbetets vardag. 

 

Sara Nylén är stiftsadjunkt för själavård och medarbetare vid själavårdscentrum på stiftskansliet i Växjö

Linda Wiltander är receptionist i Värnamo pastorat

Tobias Munkholm är kyrkogårdschef i Värnamo pastorat

Anmälan Fortbildningsveckan 2023