Alla kristnas klosterkallelse: Martin Luther och kyrkofäderna i dialog 

Onsdag 12 oktober klockan 10.00-12.00


- Digitalt - 
- På plats -

Frågan om askes, eller andlig träning, har blivit aktuell igen. I den hälso- och träningskultur som vi lever i söker människor också sätt att träna insidan vid sidan av utsidan, men ofta utanför kristna kyrkor. I protestantiska sammanhang, där nåden har regerat allena, har det länge rått en skepsis om och hur själen kan och bör övas – så lyder i alla fall en allmänt förekommande uppfattning. Men ser vi närmare på de tidiga reformatorerna är bilden inte lika entydig. I själva verket skulle en dialog kunna inledas mellan Martin Luther och en kyrkofader som Maximos Bekännaren, och jämföras med en unik brevväxling mellan de tidiga lutheranerna och samtida ortodoxa teologer. Med hjälp av dessa historiska dokument kan vi sedan ställa frågan om andlig – och fysisk träning – på nytt, och diskutera den tillsammans. Kan det till och med vara så att Luther inte bara talar om det allmänna prästadömet, utan också om det allmänna munkadömet, utifrån övertygelsen att varje kristen har en klosterkallelse? 

Andreas Westergren är docent i kyrkohistoria och lektor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet 
 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023