Foto: Deborah Rossouw /Ikon

Bryt en tradition! Julinsamling för utsatta flickor

Act Svenska kyrkans julinsamling har i år temat Bryt en tradition! Det handlar om skadliga traditioner som miljontals flickor drabbas av - bara för att de är flickor. Skärstad-Ölmstad församling är en av många som arrangerar aktiviteter för att bidra till insamlingen.

Flickors ställning är mycket låg i vissa delar av världen och det behöver uppmärksammas

menar Agneta Blücher, församlingspedagog i Skärstad-Ölmstad församling

Traditioner är viktiga för oss. Oftast skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.  Men en del traditioner är skadliga. I nästan alla delar av världen finns traditioner som fråntar flickor rätten att göra egna val i livet, så som tvångsäktenskap, könsstympning och socialt accepterat våld i hemmet.  Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det är just detta som årets julinsamling belyser.

Det totala insamlingsmålet för julinsamlingen är 47 miljoner kronor. På flera håll i landet och i stiftet arrangeras aktiviteter för att bidra till insamlingen. Agneta Blücher som är församlingspedagog i Skärstad-Ölmstad församling berättar vad de har planerat: 

-          Nu på lördag ska vi ha adventsmingel med glögg och lotterier! Barnen kommer att få plantera en egen hyacint och gå en tipspromenad runt kyrkan. Vi kommer också att arrangera två grötluncher med lotterier och luciakaffe i kyrkan. Ölmstad kyrkliga syförening engagerar sig också i julinsamlingen och bjuder in till kaffeservering och lotterier en söndag, förklarar Agnetha.

Hon berättar också att de inte satt ett exakt mål i kronor, deras främsta mål med att anordna aktiviteterna är att kunna bidra till insamlingen så gott de kan och på så vis göra skillnad för fler flickor.

-          Jag tycker att alla insamlingar är viktiga, förklarar Agnetha, men kanske är det så att det känns extra viktigt när det handlar om utsatta flickor. Flickors ställning är mycket låg i vissa delar av världen och det behöver uppmärksammas, menar hon. 

Var tredje flicka utsätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort och fler än 10 000 könsstympas. Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring kvinnors och flickors roll i samhället är ett av grundproblemen.

-          Genom att upplysa våra församlingsbor, såväl barn, unga som äldre, om hur det ser ut med andra barns uppväxtvillkor i andra delar av världen, tror jag att vi som kyrka kan hjälpa utsatta flickor, avslutar Agnetha Blücher

Text: Bodil Askencrantz, publicerad i Kyrkans tidning nr 47

Agnetha Blücher tillsammans med barnen på adventsmingel till förmån för insamlingen. Foto: Tomas Eklund