Brandskydd i byggnader

Onsdag 11 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

Begränsat antal platser!

Det grundläggande i allt brandskydd är att förhindra att en brand uppstår. I denna kurs kommer vi fokusera på det byggnadstekniska brandskyddet i våra byggnader inom Svenska kyrkan. Det byggnadstekniska brandskyddet är viktigt att beakta vid ändring av nyttjandet av byggnader, ofta föranlett av förändrad lokalverksamhet och personantal. 

Hur kan vi förbättra de organisatoriska lösningarna och hur löser vi utrymningsåtgärder där vi inte fullt ut kan uppnå ställda krav på tex dörröppningar samt hur gör vi för att uppfylla kraven på utrymning med begränsning i förändring av en skyddad byggnad. Kursen ger också en inblick i varför insatskort behövs till våra kyrkor och vad för nytta restvärdesräddningen har och hur vi förbereder och planerar brandskyddet för bästa möjliga insats från räddningstjänsten i händelse av brand.

Inga förkunskaper krävs och föreläsningen riktar sig mot målgruppen fastighetsansvariga, driftpersonal, vaktmästare m.fl.

Charlotte Aspegren arbetar som brandkonsult på Brand & Riskanalys AB med fokus på brandskydd i befintliga och äldre byggnader.

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023