Foto: Kristin Lidell /Ikon

Bön för fred i Ukraina

Läs biskop Fredrik Modéus bön.

Gud, krigets vanvett är ofattbart,
vittnesbörden från Ukraina outhärdliga,
ondskan kommer så nära.

Gud, hjälp oss kämpa för det goda,
förvandla vår rädsla till handling,
och förlamande vanmakt till kamp.

Gud, vi sörjer en fred vi trodde var evig,
ett Europa i krig gör oss rädda,
låt de som bär ansvar besinna sig.

Gud, familjer splittras och människor dör,
barn förlorar sin framtid, folket sin frihet,
vi förstår inte varför du låter detta ske.

Gud, tack för medmänsklighet och solidaritet,
för alla vidöppna famnar och hjärtan,
hjälp oss stå enade i stöd och hjälp.

Gud, du är med din värld i det svåraste,
det är fastans löfte och påskens förvissning,
tack för att vi får hoppas på dig.

Amen

 

Varje tisdag hissas Ukrainas flagga vid Östrabo i solidaritet med Ukrainas befolkning. På tisdagar klockan 12.00 är det fredsbön vid ljusträdet i Växjö domkyrka. Välkommen att vara med!

Växjö stift skänker en kvarts miljon till Ukraina

Växjö stiftsstyrelse beslutade den 29 mars att skänka 250 000 kronor till hjälpinsatser för Ukraina via Act Svenska kyrkan. 

Solidariteten väcker hoppet

"Det mänskliga lidandet är obeskrivbart i Ukraina. Kriget väcker oro och samtidigt väcks mänskliga grundimpulser hos oss som följer nyhetsförmedlingen." Läs biskopens debattartikel om situationen i Ukraina, som publicerats i flera av stiftets medier i början av mars.

Svenska flaggan och Ukrainska flaggan vajar i varsin flaggstång.

Fredsbön för Ukraina

Varje tisdag hissas Ukrainas flagga vid Östrabo i solidaritet med Ukrainas befolkning. På tisdagar klockan 12.00 är det fredsbön vid ljusträdet i Växjö domkyrka. Välkommen att vara med!

Gåvorna gör skillnad i Ukraina

Situationen för Ukrainas befolkning är fortsatt mycket svår. Din gåva behövs.

Ge en gåva