Böckernas ordning

Måndag 9 oktober klockan 18.00 - 19.00

- Digital kurs-

Vad är det för böcker som gömmer sig på kyrkvindarna? Vad de har för kulturhistoriskt värde? Behöver de tas om hand, och i så fall hur?  

Böckernas ordning är en föreläsning om kyrkornas äldre boksamlingar, med exempel på vilka böcker som påträffats under inventeringarna i Växjö stift och vad de har använts till. Under föreläsningen ges också handfasta råd rörande hanteringen av äldre böcker, hur de bör ordnas och förvaras, och hur man bör tänka när boksamlingar behöver gallras. Ett centralt tema är också frågan hur församlingarna inte bara ska kunna bevara, utan också tillgängliggöra sina boksamlingar för forskning och för en intresserad allmänhet.

Martin Kjellgren är fil dr i historia med bokligt kulturarv som specialitet och har sedan 2017 arbetat med att kartlägga kyrkornas boksamlingar i Linköpings och Växjö stift.

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023