Foto: Stefan Leonardsson /Ikon

Biskopens nyårshälsning

Biskop Fredriks nyårshälsning till alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i stiftet.

Kära vänner,

Detta brev riktar sig till er som är medarbetare i Växjö stifts församlingar. Först vill jag säga tack för ert arbete. Jag skulle såklart helst ha velat uttrycka mig personligt till var och en av er, men i brist på det är mitt generella tack ändå ärligt menat. Det är vi tillsammans som bygger Kristi kyrka för framtiden.

Nu tar vi steget in i ett nytt år. Somliga gör det med bävan, andra med obruten frimodighet. Nog finns det skäl att oroas, främst för det pågående kriget i vår närhet men också för demokratins tillbakagång i världen och för sådant som ligger oss nära och påverkar vardagen. Jag hoppas att ni kan möta framtiden med tillförsikt och med hoppet som ligger djupt inbäddat i vår kristna tro.

För några veckor sedan sände landets biskopar tillsammans med kyrkostyrelsen ett gemensamt brev om läget i omvärlden till alla kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden. Det var ett sätt att markera allvaret och vikten av beredskap i en orolig tid. Svenska kyrkan har samma uppgift som alltid i orostider. I själva verket är det än viktigare nu att vi gör det vi brukar. Firar gudstjänst och tjänar människor. Möter den som söker oss med respekt och värdighet. Närvaro, trygghet och samarbete är viktiga ledord.

Själv fortsätter jag i min tjänst som biskop. Efter ärkebiskopsvalet känner jag stor tacksamhet för allt jag har i Växjö stift. Efter sju år i tjänst känner jag de flesta av er. Det har infunnit sig ny arbetsglädje, energi och kampvilja när det gäller de utmaningar som framtiden bjuder. Jag ser fram emot att efter förmåga, och trots brister, få tjäna er som biskop i många år till. Be för mig som jag ber för er.

Det är många arbetsområden som är viktiga, och många frågor brännande: Hur ska våra församlingar bli allt viktigare som mänskliga miljöer för trons liv? Hur tänker vi klokt så att fler kan upptäcka sin längtan efter tjänst i kyrkan? Hur stärker vi dopet och vågar tro att det på riktigt går att vända konfirmandtrenden? Vad behöver kyrkan vara och göra för att på bästa sätt bidra till en mänskligare värld? Vad betyder det att vara en kyrka i mission?

Även om det finns många sätt att formulera sig på, känner ni igen frågorna. Låt oss hjälpas åt med att hitta svaren, vi blir så ensamma när vi inte går vägen framåt tillsammans. Låt oss överallt vårda samarbetet och en god arbetsmiljö, vi vill ju åt samma håll och behöver varandra. Låt oss ha vårt fokus inställt på det vi är till för som kyrka.

Med detta brev vill jag på enklast möjliga sätt önska er ett gott 2023. I nyårsskarven har en del av er fått möjlighet till lite vila. Till dig som är trött, kanske uppgiven, vill jag uttrycka min innerliga önskan om återhämtning och ny kraft. Till dig som känner glädje och förväntan inför kommande uppgifter, önskar jag att allt ska bli precis så bra som du hoppas.

Hör gärna av er om ni vill fråga eller berätta något. Jag försöker på alla sätt att finnas för er. I vardagen befinner jag mig ofta i bilen på väg till någon församling, för en biskop ska vara där människor är. Och ert altare är viktigare för mig än mitt skrivbord.

Låt mig få avsluta med en vers ur en klassisk nyårspsalm:

Giv o Jesus, fröjd och lycka. Ett nytt år går åter in.
Skulle krav och kors mig trycka, låt din vilja dock bli min.
Tag mig själv och allt jag har, Frälsare, i ditt förvar.
Giv oss alla, folk och kyrka, ny välsignelse och styrka”
(Sv.Ps.194:1)

Varma hälsningar,

Fredrik Modéus
​​​​​​​Biskop