Biskopens dag om lärande och undervisning - Ung och kristen

Torsdag 13 oktober klockan 13.30-16.00


- På plats - 
- Digitalt -

Att vara ung och kristen kan vara svårt i dagens Sverige. Många ungdomar upplever att de blir utsatta och förlöjligade på grund av sin tro, både i skolan och på fritiden. Tova Mårtensson och Molly Fagergren samtalar under detta pass med biskop Fredrik om hur det är att vara ung och kristen i en traditionell kyrka och ett sekulärt samhälle. Vad har kyrkan för ansvar och möjligheter att stötta och skapa trygga platser?  
 

Tova Mårtensson är sedan augusti 2021 förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga. Tova är från Lund och har tidigare varit engagerad i Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelning i Maria Magdalena församling.


Molly Fagergren arbetar som barn och ungdomsledare i Dörby-Hossmo församling och arbetar även på stiftskansliet med bland annat Svenska Kyrkans Unga.  

02 Biskop Fredrik Modéus utanför Växjö domkyrka. Foto: Charlotte Granrot Frenberg

Fredrik Modéus har varit biskop i Växjö stift sedan 2015. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024