Biskopens dag om lärande och undervisning - Undervisningens plats i kören

Torsdag 13 oktober klockan 13.30-16.00


- På plats - 

Kören är en plats för ett mångsidigt lärande. Människors tro formas med sinnena och det estetiska lärandet bidrar till att både det kända och det okända och främmande kan iakttas, bearbetas och vidareutvecklas.

Sara Michelin och Marie-Louise Beckman inspirerar till att undervisa i körsammanhang utifrån sina roller som kyrkomusiker. Som alla kyrkomusiker vet, så pågår undervisningen och lärandet alltid vid en körövning oavsett ålder på körmedlemmarna. Ett favoritämne som Sara och Marie-Louise ser mycket fram emot att få dela med kursdeltagarna!  

Sara Michelin är domkyrkoorganist i Linköping sedan 2015. Som körledare och organist har undervisning och lärande alltid varit en självklar del i hennes tjänstgöring som kyrkomusiker. 

Marie-Louise Beckman är organist i Linköpings domkyrka sedan 2015. Efter avslutade studier till organist vid musikhögskolan i Malmö har hon kompletterat med körpedagogexamen och brinner för arbetet med kör. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023