Biskopens dag om lärande och undervisning - Kyrkorummet som redskap i undervisningen

Torsdag 13 oktober klockan 13.30-16.00

- På plats - 

Ett kyrkorum är en guldgruva när det kommer till att förmedla den kristna tron till människor. Kyrkopedagogiken är en metod som med dialog, delaktighet och helhet öppnar vägar till möten mellan kyrkorummets symboler och individens erfarenheter. Kyrkopedagogik kan användas i alla möjliga sammanhang; i barngruppen, bibelstudiegruppen, i mötet med skolklasser, i arbetslaget mm. Under det här passet får vi får prova på kyrkopedagogiken som metod och samtala om dess möjligheter att fördjupa förståelsen av den kristna tron. 

Begränsat antal platser

Sirpa Abrahamsson, församlingspedagog i Växjö domkyrka  


 

Maritha Johansson, församlingspedagog i Sävsjö  

Christina Evertsson, stiftspedagog i Växjö stift  

Anmälan Fortbildningsveckan 2024