Biskopens dag om lärande och undervisning - Kyrkors mångfald som en väg att upptäcka den gemensamma kristna grunden

Torsdag 13 oktober klockan 13.30-16.00


- På plats - 
- Digitalt -

Fredrik Hollertz berättar om sina erfarenheter av att arbeta nära andra kyrkor och på det viset få syn på det egna och det som är gemensamt. Att vara nyfiken på och öppen gentemot våra systerkyrkor ger kunskap om den världsvida kyrkans historia och möjligheter framöver. Hur kan det ekumeniska samarbetet fördjupas och hur skulle det påverka synen på oss själva som en del i den världsvida kyrkan? 

Fredrik Hollertz är präst och har lång erfarenhet av ekumeniskt arbete från området Råslätt i Jönköping. Fredrik har även uppmärksammats som initiativtagare till de klockringningar i Jönköping som varnat för fara i och med sammankomster med främlingsfientliga förtecken.   
 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023