Biskopens dag om lärande och undervisning - Förmiddag

Torsdag 13 oktober klockan 10.00-12.00


- På plats - 

- Digitalt -

Dagen tar sin utgångspunkt i det biskopsbrev som kom hösten 2021 och i det breda gemensamma ansvar som behöver prägla lärande- och undervisningsuppdraget. Lärande sker överallt och genom hela livet! 

Kunskapen om kristen tro sjunker snabbt och vi behöver ta ett helhetsgrepp på vår undervisning.  

- Vi måste erbjuda grundläggande undervisning för de som inte fått med sig grunderna! 
- Vi behöver undervisa på fler arenor! 
- Vi måste erbjuda fördjupad undervisning! 
Det här ska vi på olika sätt fördjupa oss i under dagen! 

Förmiddagen är gemensam och består av ett interaktivt samtal med biskop Fredrik, Åsa Johnsson, Sara Nodmar, Carina Samuelsson och Tova Mårtensson, lett av Christina Evertsson och Jakob Wikström. Tine Winther från sagobygden kommer att ge oss ett exempel på berättandet som verktyg i undervisningen. 

Under eftermiddagen väljer du ett seminarium. Vi har strävat efter en bredd och pedagogisk mångfald för att levandegöra bibelns berättelser i vår tid och för människor med olika erfarenheter. Detta gör vi med hjälp av de perspektiv som nämns i biskopsbrevet. Alla seminarier är öppna för alla! 

Medverkar under förmiddagen:

Biskop Fredrik Modéus  
Åsa Johnsson, stiftsmusiker 
Sara Nodmar, klimatstrateg 
Carina Samuelsson, domkyrkokomminister i Växjö 
Tova Mårtensson, ordförande Svenska Kyrkans Unga  
Tine Winther, berättarpedagog och verksamhetsledare Sagobygden 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024