Biskopens dag om lärande och undervisning - Bibelns plats i barnverksamheten

Torsdag 13 oktober klockan 13.30-16.00


- På plats - 

Att i tidig ålder få med sig bibelns berättelser ger en grund och förutsättning för djupare förståelse av den kristna tron. I barnverksamheten använder vi oss ofta av bibelberättelserna, men hur blir de egentligen levande för barnen? Elisabet Hillbratt ger sin syn på hur bibelberättelserna kan göras levande för barn upp till 7 års ålder. 

Begränsat antal platser

Elisabet Hillbratt är stiftspedagog i Stockholms stift. Hon arbetar med Lärande och Undervisning, barnrättsfrågor, barn och familj, coaching och ledarskapsfrågor.  

Anmälan Fortbildningsveckan 2024