Biskopens dag om lärande och undervisning - Andlig fördjupning som ger näring till den personliga gudsrelationen

Torsdag 13 oktober klockan 13.30-16.00


- På plats - 

Att skapa möjligheter till andlig utveckling innebär att ge människor i alla åldrar verktyg att bryta upp och vidga förutfattade meningar eller fördomar om vad/vem/hur Gud är och erbjuder vägar för den egna personliga gudsrelationen och dialogen. Peter Wickström leder detta seminarium där vi delar erfarenheter av arbete med andlig utveckling med varandra. 

Peter Wickström är präst i Sofiakyrkan i Jönköping. Han har mångårig erfarenhet av arbete med andlig fördjupning.  

Anmälan Fortbildningsveckan 2024