Biskopens dag om andlig fördjupning

Tisdag 10 oktober klockan 10.00 - 12.00

- På plats  -

Biskopens dag om andlig fördjupning inleds av biskop Fredrik Modéus och därefter följer ett panelsamtal mellan honom och gästerna Anna Alebo, Berth Löndahl, Emma Thorén och Philip Bäckmo. Samtalet har sin utgångspunkt i biskop Fredriks tidigare anförande på förmiddagen, men sammanförs med gästernas olika tankar och inriktningar. 
Förmiddagen avslutas med bön.

Efter lunch erbjuds 14 olika seminarier. De är alla exempel på andlig fördjupning, några visar på andlig fördjupning för barn, andra för ungdomar eller vuxna. Du kan välja tre olika, observera att de flesta ges endast vid två tillfällen.

Biskop Fredrik Modéus
Anna Alebo, kaplan för Killans bönegård på Österlen
Berth Löndahl, kyrkoherde emeritus. Skribent och författare, har skrivit bl.a. om existentiella frågor, själavård och liturgi
Emma Thorén är präst och föreståndare på Wettershus retreatgård utanför Gränna med mångårig erfarenhet av retreat och andlig vägledning.
Philip Bäckmo, legitimerad psykoterapeut 

 Anmälan Fortbildningsveckan 2024