Biskopens bön för Ukraina
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Biskopens bön för Ukraina

Den 24 januari var det ett år sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Inför årsdagen har biskop Fredrik Modéus skrivit en bön. Använd den gärna i din andakt eller församlingens gudstjänst om du vill.

Bön för Ukraina

 

Gud, låt kriget få ett slut,

hur kan du låta detta ske?

Låt flyglarmen tystna,

och stridens vanvett upphöra.

Kom med fred och försoning.

 

Gud, din värld ropar till dig,

kom till människors räddning.

Omslut och bär dem som lider,

och ge ro åt oroliga anhöriga.

Kom med fred och försoning.

 

Gud, ta emot alla som dör,

hjälp dem som tvingas ta avsked.

Trösta din förtvivlade mänsklighet,

och låt en dag rättvisa skipas.

Kom med fred och försoning.

 

Gud, vägled våra politiska ledare,

hjälp dem att fatta modiga beslut.

Ge förstånd åt dem som orsakar krig,

och uthållighet i vår kamp för det goda.

Kom med fred och försoning.

 

Gud, gör världen till en trygg plats,

visa oss hur vi bäst kan bidra.

Tack för att vi får tända hoppets ljus,

och lägga vanmakten i dina händer.

Kom med fred och försoning.

 

Amen

Biskop Fredrik

Växjö stifts biskop är Fredrik Modéus.