Biskop Fredrik Modéus
Foto: Lina Alriksson

Biskopen tar tid för fördjupning och skrivande våren 2024

Växjö stifts biskop Fredrik Modéus kommer att ägna tre månader våren 2024 åt fördjupning. Han kommer att tillbringa tiden i den ekumeniska kommuniteten i franska Taizé och skriva om existentiell och andlig hållbarhet. 

Sedan något år finns möjligheten för en biskop att, efter sex år i tjänst, ägna upp till fyra månader åt fördjupning. Biskop Fredrik Modéus kommer att nyttja den möjligheten under våren 2024, under perioden 8 mars-8 juni. Han kommer även att använda tiden till att påbörja ett skrivprojekt om existentiell och andlig hållbarhet, ett ämne som han talat och skrivit om i många olika sammanhang.

Han kommer att tillbringa tiden i den ekumeniska kommuniteten i Taizé i södra Frankrike. Där kommer han att leva i bön och samtal med såväl bröderna i kommuniteten som de unga besökare som kommer dit. Taizé är ett sammanhang som ligger biskopen varmt om hjärtat och som har varit en viktig plats i hans liv. Taizé-korset finns med i såväl hans biskopsvapen som stiftets nya resekräkla.

– Jag har varit biskop i åtta år nu och jag vill ta vara på den här möjligheten till fördjupning. Kombinationen av en vardag i bön och möjligheten till djupare reflektion kring ett angeläget ämne hoppas jag kommer att bli till gagn både för mig själv, för Växjö stift och för Svenska kyrkan, säger biskop Fredrik Modéus.

Fredrik Modéus kommer att vara Växjö stifts biskop även under den här perioden. Dock kommer stiftsstyrelsens respektive domkapitlets arbete att ledas av respektive vice ordförande. I övrigt kommer bland andra domprosten, kontraktsprostarna, stiftsdirektorn och stiftsprosten att ansvara för de delar av biskopens uppgifter som behöver genomföras.

Platser för våra liv

Läs biskop Fredrik Modéus första hälsning i form av en krönika från sin fördjupningstid i Taizé.

Hör biskopen berätta i en podd

I podden Skatan & Marchal den 8 mars samtalar biskopen om fördjupningstiden i Taizé, bön, unga med mera.

Lyssna på podden

Följ biskopen på facebook

Gå gärna in på biskopens facebook-sida!

Klicka här

Följ biskopen på instagram

Här hittar du biskopens inlägg på instagram

Klicka här

Följ Växjö stift på facebook

Här hittar du alla Växjö stifts inlägg. Vi finns även på instagram, där vi heter @svenskakyrkanvaxjostift

Klicka här