Biskopen om tro på DN Kultur

”Ibland behöver man kasta sig ut och pröva. Testa och se om identiteten som kristen bär, först i sin ensamhet, sedan med vänner och andra, för att kanske upptäcka tro eller upptäcka att den egentligen alltid funnits där, i själen, dold under lager av sekulära normer.”

Det skriver biskop Fredrik Modéus bland annat i sin text på DN Kultur som publicerades 21 december. Texten är ett bidrag till det finstämda samtal om kristen tro som förts på kultursidorna.

Läs texten på DN Kultur.

Läs texten i pdf-format