Biskop som klippdocka

När vi hade planerat gudstjänsten tänkte jag att barnen måste ju också ha något att göra. Då biskopen skulle närvara fick jag idén om att göra en klippdocka av honom

Mikael Svenningsson, Byarum pastorat

Här finns klippdockan som föreställer biskop Fredrik Modéus att ladda ned och använda.

När Byarums kyrka återinvigdes 2018 kunde barnen klippa ut och måla sin egen biskop, i form av en klippdocka. På så sätt kunde de samtidigt vara närvarande i kyrkorummet. Idén om en klippdocka av biskopen kom från Mikael Svenningsson, församlingspedagog i Byarums pastorat.

Klippdockan är skapad av Hans Edwardsson, till vardags församlingspedagog i Månsarps församling. 

Klippdocka

Kläder

Här hittar du biskopen som klippdocka. Foto: Petra Bertilsson