Foto: Lina Ariksson

Biskop Fredrik på DN debatt 21 mars

Biskop Fredrik Modéus: Rätten att få utöva sin religion är grundlagsskyddad. Ändå särbehandlas kyrkor, synagogor, tempel och moskéer när samhället långsamt öppnas igen. Det är märkligt att handel och kulturupplevelser prioriteras före människans andliga livsnödvändigheter.

Biskop fredrik ställer frågan till Folkhälsmyndigheten och Lena Hallengren: Varför är kyrkor farligare än museer?

Läs artikeln här.

Biskop Fredrik

Växjö stifts biskop är Fredrik Modéus.

Sagt & skrivet

Ett urval av biskop Fredrik Modéus debattartiklar, krönikor och predikningar.