Beställ Vi-boken och/eller Gudsrikets gränser

Så behandlas dina personuppgifter i samband med bokbeställningar hos Växjö stift

De personuppgifter du lämnar vid en bokbeställning så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Den lagliga grunden för bokbeställningen är intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Intresseavvägning för att kunna leverera böckerna och rättslig förpliktelse för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Personuppgifterna för leverans av böckerna raderas direkt efter att beställningen har skickats. Personuppgifterna för faktura med underlag gallras efter 10 år enligt kyrkoordningen.

Läs mer om hur Växjö stift behandlar personuppgifter här.