Begravningsverksamheten ska fungera till varje pris

- När det verkligen gäller så finns det en enorm vilja att hitta okonventionella lösningar, berättar Jens Robertsson, som är kyrkogårdschef i Oskarshamn.

Ur Kyrkans tidning nr 48 2020

-        När det verkligen gäller så finns det en enorm vilja att hitta okonventionella lösningar, berättar Jens Robertsson, som är kyrkogårdschef i Oskarshamn.

Covid-19 har påverkat arbetet i krematoriet på flera sätt och Jens är stolt över personalens förmåga att ställa om.

Ett tillbud i Kalmar krematorium den 22 oktober slog ut hela verksamheten. Därför utförs i princip alla länets kremeringar (utom Vimmerby) nu i Oskarshamn. Jens Robertsson är kyrkogårdschef i Oskarshamns församling.

-        Vi gör nu ca 35 kremeringar i veckan, mot normalt 15 -20 stycken. Vi har möjlighet att utföra 40 kremeringar i veckan men sedan är vi på maxkapacitet, berättar Jens och fortsätter:

-        Det här sliter enormt både på ugnen och murverket men det sliter framför allt på personalen. Det blir en del övertid och så finns en ständig oro att vår ugn inte ska klara det ökade antalet. Mitt i allt detta har vi även extra beredskap åt Visby krematorium, om något skulle hända där.

Flera av krematoriets medarbetare är just nu hemma på grund av sjukdom. Det ger verksamheten väldigt små marginaler.

-        Alla är på tårna hela tiden och vi har valt att behålla tre säsongsanställda under någon månad till för säkerhets skull. Personalen ställer just nu upp på ett fantastiskt sätt, med en enda målsättning: Begravningsverksamheten ska fungera till varje pris!

Jens berättar att dialogen med begravningsentreprenörer och transportörer nog aldrig har fungerat så bra som nu.

-        Jag märker en stor ödmjukhet och förståelse för varandras problem, samtidigt som alla gör sitt yttersta för att hjälpa sorgehus och anhöriga, säger Jens.

-        Vi ska fortsätta att göra vad vi kan för att alla ska bli nöjda trots de nya restriktionerna. Vi vill även att de viktiga möten som sker ute på begravningsplatserna, mellan personal och besökare, ska kunna fortsätta på ett något sånär normalt sett.

På krematoriet i Oskarshamn förekommer visning av avliden just nu mycket sparsamt.

-        Vi har varit tydliga mot både anhöriga och begravningsbyråer att det är olämpligt men inte förbjudet. Däremot är det inte tillåtet att ha ett personligt avsked eller öppna en förseglad kista med en person som har konstaterad Covid-19-smitta.

Det är inte särskilt vanligt att anhöriga vill vara med vid kremering men det förekommer. I Oskarshamn finns inget förbud mot detta men det anses inte lämpligt.

-        Det är viktigt att inte utsätta krematoriepersonalen för onödiga risker. Hos oss blir frågan oftast aktuell när det gäller buddistiska begravningar, där en eller ett par munkar gärna vill vara med eftersom kremeringen är en del av begravningsceremonin.

Vanligtvis tar krematoriet emot en hel del studiebesök från bland annat vård – och omsorgsutbildningar, Oskarshamns folkhögskola, konfirmandgrupper m.m. men den verksamheten har fått pausa för tillfället.

-        Hela vår arbetssituation på kyrkogårdsförvaltningen, där även krematoriet ingår, har givetvis förändrats på flera sätt. Vi försöker att undvika onödiga möten på vår expedition. Möten med anhöriga som ska hämta urnor eller se ut en gravplats sker i största möjliga mån utomhus, berättar Jens.

Eftersom krematoriet är ett logistikcentrum för hela norra Kalmar län så är det omöjligt att förbjuda andra än egen personal att befinna sig i krematoriet och på expeditionen. Där finns ett ständigt flöde med kistor som kommer in och urnor som ska iväg.

Skärpta rutiner infördes tidigt gällande städning och den personliga hygienen. Goda avstånd i personalutrymmen och de som har möjlighet byter om och duschar hemma.

-        Vi har skärpt åt både rutiner och tillgänglighet till lokaler där vi har möjlighet. Det gäller att vara ytterst noga med handhygienen och använda engångshandskar i samband med all kisthantering.

I Oskarshamn har man valt att hantera alla kistor som om den avlidna var Covid-19 smittad, eftersom den särskilda märkningen för dessa kistor inte fungerat som tänkt.

-        Jag upplever faktiskt inte att det har funnits någon direkt oro för smitta bland personalen. Den stora oron är snarare att man ska behöva stanna hemma om man känner sig krasslig eller att någon i familjen blir sjuk i Covid-19. Då kommer det att saknas personal, berättar Jens.

-        Om vi i vår region i större utsträckning blir drabbade av dödsfall på grund av Covid-19 kommer det bli stora problem just nu, i och med att Kalmar står stilla. I normalfallet har vi ett mycket gott samarbete med Kalmar, där vi försöker avlasta varandra när vi genomför planerade underhåll och service i krematorierna.

Det finns också ett etablerat nätverk mellan krematorierna i Småland-Blekinge regionen: Värnamo, Växjö, Nässjö, Kalmar, Oskarshamn och Karlskrona.

-        Vi som är krematoriehuvudmän har kontakt med varandra och kan med ganska kort varsel styra om transporter för att klara av driftstörningar. Det skulle också kunna vara möjligt att låna ut krematoriepersonal eftersom en del av oss har samma ugnsleverantör.

Antalet direktkremationer har ökat i regionen och är nu uppe i 80 %. Jens kommenterar:

-        Eftersom en urna normalt sett får lagras i ett år innan urnsättning måste ske, hoppas nog många att restriktionerna ska hinna lätta. Då kan förhoppningsvis fler närvara vid begravningen, när den hålls vid ett senare tillfälle.

Jens är stolt över både sina anställda och samarbetet med övriga inblandade.

-        När det verkligen gäller så finns det en enorm vilja att hitta okonventionella lösningar! Alla inblandade i begravningsverksamheten ställer verkligen upp för varandra på ett mycket storsint sätt.

Text: Emilia Lindstrand Foto: Magnus Aronson/Ikon