Barnrättsarbete som gör skillnad

Måndag 10 oktober klockan 18.00-20.00

- Digitalt -

Under det här passet kommer vi att få ta del av inspiration, erfarenhet och kunskap som gör barnrättsarbetet levande, konkret och hållbart. Ämnen som kommer att tas upp: 
- Varför rättigheter för barn när vi redan har mänskliga rättigheter för alla? 
- Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv; är det någon skillnad? 
- Den avgörande barnsynen  
- Vad kan ett barnrättsperspektiv innebära för oss? 
- Konventionens huvudprinciper och barnsyn 
 
Vi kommer också att få en del övningar och frågor som vi kan arbeta vidare med på hemmaplan.  

 

Åsa Ekman har 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter, som ungdomssamordnare, demokratiutvecklare och barnstrateg och nu som konsult. Åsa driver podden Barnrättssnack. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!