Barn, gudstjänst och andlig fördjupning

Tisdag 10 oktober

- På plats -

Hur kan vi arbeta med gudstjänsten på ett sätt så att den blir en plats för alla åldrar att få andlig fördjupning? I Oskarshamn arbetar man med Barnens katedral, en barnsäkrad kyrka med barnet som förebild.

I Älmhult är söndagens gudstjänst en hjärtesak och barn och unga är aktiva och medverkar. Under det här seminariet får vi möta medarbetare från båda dessa församlingarna och höra hur de arbetar för att gudstjänsten ska bli en plats för andlig fördjupning för vuxna, ungdomar och inte minst - barnen. 

Oskarshamn
Älmhult

Anmälan Fortbildningsveckan 2023