Avtalsförsäkringarna för de som är anställda i Svenska kyrkan

Torsdag 13 oktober klockan 10.00-12.00


- Digitalt - 

Den som är anställd i Svenska kyrkan har ett försäkringsskydd som träder in vid arbetsskada, längre sjukdom eller dödsfall. Vidare kan anställda i Svenska kyrkan omfattas av församlingens egen sakförsäkring. Per Westberg berättar om de olika försäkringarna, AGS-KL, TFA-KL och TGL_KL, deras villkor och när de kommer till användning. När det gäller förtroendevalda kan de även omfattas av TFA-KL om de skadas i samband med förtroendeuppdraget. 

Per Westberg, är senior rådgivare i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och bor i Malmö. Han har tidigare arbetat som förhandlare/rådgivare med särskild kontakt med församlingar och pastorat i Växjö stift. Per har även varit involverad i det arbete som ledde fram till kyrkoordningen och är idag redaktör för Verbums publikation Kyrkoordning som utkommer varje år. 
 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023