Att vara huvudman för begravningsverksamheten

Måndag 10 oktober klockan 18.00-20.00

- Digitalt -

Vad innebär det att vara huvudman för begravningsverksamheten och vad räknas egentligen som begravningsverksamhet?  

 

Eva Årbrandt Johansson och Sofia Skog är båda jurister vid kyrkokansliets rättsavdelning och har bägge lång erfarenhet av att ha arbetat med frågor kring begravningsverksamheten i olika instanser och funktioner. Eva Årbrandt Johansson har dessutom funktionen som nationell samordnare för frågor gällande begravningsverksamhet.  

Anmälan Fortbildningsveckan 2024