Att predika om klimathotet

Måndag 10 oktober klockan 10.00-16.30

- På plats -

Klimatkrisen hotar vår existens och utmanar vår livsstil vilket påverkar även predikan, om vi menar att predikan bör vara lyhörd gentemot samtidens frågor och människors existentiella kamp. Hur tänker och tror vi att Gud verkar i planetens vånda? Kan predikan både tala sant om livet och ge livsmod och hopp? Bör predikan utmana vår förändringsvilja? Välkommen till en dag när vi brottas med frågorna tillsammans. Föreläsning varvas med samtal och praktiskt arbete och tillsammans söker vi vägar med respekt för våra olika ingångar i denna komplexa fråga. Vår förhoppning är att dagen kan ge inspiration till ett homiletiskt tilltal där förkunnelsen både kan ta sorg och vånda på allvar och vara en motkraft mot den uppgivenhet som hotar vårt goda arbete för en hållbar framtid. 

Begränsat antal platser

Ola Fornling kommer att föreläsa om Klimathot och friktionsteologi: en idé och är lärare vid den Kvalificerade predikofortbildningen i Uppsala, och Stiftsadjunkt för teologi och hållbarhet i Lunds stift. Han har skrivit en Doctor of Ministry in Preaching (DMin) - uppsats som heter ”Här står jag och kan inte annat: Om predikan som motståndshandling i makternas närvaro.”​ 

Carina Sundberg kommer att föreläsa om Skapelsens rop och Kristus: kristologiska funderingar. Carina Sundberg är Stiftsteolog i Linköpings stift, DMin och TD med fokus på predikan. Hon har bl a skrivit ”Kallade att höra skapelsens rop - Om ekoteologi”.   

Anmälan Fortbildningsveckan 2023