Att möta människor i orostider

Torsdag 12 oktober klockan 10.00 - 12.00

- På plats -

De senaste åren har vi fått uppleva stor oro när pandemin drabbade oss. Världsläget har på många sätt försämrats där hotet kring krig, klimatkrisen och överlevnad kommit oss nära. För många människor skapar detta en stor oro. Hur möter vi människor i orostider och hur kan vi skapa hopp?

Kursen riktar sig till präster, diakoner och andra intresserade.

Biskop emeritus Esbjörn Hagberg, tidigare biskop i Karlstads stift. Han har också varit  rektor på Johannelunds teologiska utbildning

Porträttbild på biskop Esbjörn Hagberg.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024