Att möta dig själv och andra

Måndag 9 oktober klockan 18.00 - 20.00

- Digital kurs-

Steve tar oss med på sin livsresa som han har skrivit i sin nya bok; Vägen valde dig.” För den som på 80-talet Fichtelius en hivdiagnos innebar det en dödsdom. Steve Sjöquist fick sin diagnos den 7 november 1987. Iboken: Vägen valde dig beskriver Steve på ett utlämnande sätt hur det är att leva med en dödsdom, som när som helst kan verkställas utan möjlighet till att överklaga. Så 1996 kom genombrottet - en efterlängtad antiviral behandling. Som första patient i Sverige fick han medicinen. 

Idag arbetar Steve som Sjukhusdiakon och använder sina djupt förvärvade livserfarenheter och konsekvensen av en kristen tro. 

Steve Sjöquist: Idag arbetar Steve som Sjukhusdiakon och använder sina djupt förvärvade livserfarenheter och konsekvensen av en kristen tro. 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023