Att läsa sin bibel

Måndag 10 oktober klockan 13.30-16.30

- Digital - 

- På plats -

Att läsa sin bibel kan vara en utmaning på olika sätt. Kanske finns intresset där men vi upplever att det är svårt att komma vidare – vi söker fördjupning. Kanske upplever vi i stället att bibelläsningen inte ger så mycket och att mötet med texterna mest är förbryllande – vi ifrågasätter nyttan med bibelläsning. Fördjupade perspektiv på bibelläsning kan vara en hjälp på vägen, något som kan väcka intresset och göra den vardagliga bibelläsningen mer levande för oss. Den här kursen vänder sig till dig som funderar på det här med bibelläsning och vill ha fördjupande perspektiv. Här ställer vi grundläggande frågor om bibelns plats i teologin och i vårt andliga liv. Vi söker också efter ”nycklar” som kan hjälpa oss att låsa upp de skatter som finns förvarade åt oss i bibelordet. 

Mathias Sånglöf är TD i Nya Testamentets Exegetik, komminister i Döderhults församling och samarbetskyrkopräst i Kristdala samarbetskyrka. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024