Att filma gudstjänst och andakter

Tisdag 11 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

En workshop där vi arbetar med ljud och ljus i kyrkorummet, bildkomposition och tilltal. Vi håller till i kapellet på Sankt Sigfrids Folkhögskola.  

Begränsat antal platser.

Jan-Allan Stefansson är strateg för rörlig bild på Kyrkokansliet i Uppsala.  

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024