Att arbeta med församlingsinstruktion

OBS! INSTÄLLD Måndag 9 oktober klockan 19.00 - 20.00

- Digital kurs-

OBS! INSTÄLLD 

På denna kurs kommer vi gå igenom grunderna för arbetet med församlingsinstruktionen. Att skapa en församlingsinstruktion bygger på ett utbyte av lokala erfarenheter och perspektiv. Under denna kurs får vi möjlighet dela med oss av erfarenheter men vi kommer också få konkreta råd kring vad som är särkilt viktigt i processen.

Erik Sidenvall är stiftslektor vid stiftskansliet i Växjö och ansvarar för domkapitlets handläggning av församlingsinstruktioner.

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024

Anmälan öppnar 1 juni