Arbetsgången vid kyrkrenovering

Onsdag 11 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats -

Begränsat antal platser!

Att som förtroendevald eller medarbetare ha kunskap om alla faser och delar i en kyrkrenovering är inte alltid givet, och för att komma rätt krävs kunskap och god planering. Att genomföra ett renoverings- eller ombyggnadsprojekt i en skyddad byggnad ställer krav på fastighetsägaren tillika beställaren av projektet.  

Vi ska belysa de krav som ställs och vilken roll de olika deltagarna i projektet har såsom projektledaren, länsstyrelsen, antikvarisk medverkan, arkitekten m.fl. Vi pratar om vad som görs i de olika faserna, vilka handlingar som behövs, vilka tillstånd som kan behövas och vad som är viktigt att tänka på vid avslutningen av projektet.

Josefin och Charlotte berättar om projektgenomförandet och Jonas berättar om arkitektens roll.

Kursen passar alla som är eller som ska vara delaktiga i kyrkrenoveringsprojekt. Inga förkunskaper krävs.

Jonas Wallinder, arkitekt vid Jonas Wallinder Arkitektkontor, Eksjö.

 

Foto: Ellen Ekström

Charlotte Boe Steder arbetar som fastighetsspecialist vid Växjö stiftskansli.

Josefin Bergqvist arbetar som fastighetsspecialist vid Växjö stiftskansli.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023