Foto: Petra Davidsson

Anne Gräns - ny kyrkoherde i Tingsryds pastorat

Anne Gräns har mottagits av biskopen som ny kyrkoherde i Tingsryds pastorat. Mässan firades tillsammans med körer, anställda, förtroendevalda och församlingsbor.

Söndag den 24 oktober kl 10.00 ringde klockorna in till mässa i Tingsås kyrka i Tingsryd. Mässan leddes av biskop Fredrik Modéus och började med mottagningen av kyrkoherde Anne Gräns.

Anne Gräns fick kallet till präst lite senare i livet, och har haft många olika yrken innan hon prästvigdes för Lunds stift 2003. Efter att ha verkat som församlingspräst i ett flertal andra pastorat kom hon till Tingsryd hösten 2019 – då som komminister. Redan till nya året 2020 blev hon arbetsledande komminister med uppdrag att utbilda sig till kyrkoherde.

– Jag behövde inte fundera så länge när jag fick förfrågan om jag ville bli kyrkoherde i Tingsryds pastorat. Efter 18 år som församlingspräst känner jag mig redo att anta utmaningen att verka som kyrkoherde, och jag har många tankar och idéer. Samtidigt handlar det inte om mig och vad jag vill – vi bygger kyrka tillsammans!