Aktivt medarbetarskap

Måndag 9 oktober klockan 9.30 - 12.00

- Digital kurs-

Det finns vinster både för individen och organisationen att jobba aktivt med att utveckla medarbetarskapet. Är det lika självklart hos er att utbilda medarbetare i medarbetarskap som ledare i ledarskap?

Likaväl som ledare behöver utbildning i gott ledarskap behöver medarbetare få kunskap och möjlighet att reflektera och öva på ett aktivt och framgångsrikt medarbetarskap. Ett aktivt medarbetarskap handlar om att ta ansvar för att relationen fungerar bra med sig själv, sina kollegor, sin chef och dom man är till för. Då behöver man förstå hur man med sitt agerande och sätt att kommunicera påverkar dessa relationer.

Vi är varandras arbetsmiljö på jobbet och behöver ta ett gemensamt ansvar för att den blir god. Arbetsmiljön påverkar resultatet,  effektiviteten och sjukfrånvaron.

Anna Tufvesson har arbetat med ledar- och medarbetarutveckling i över 20 år. Hon har skrivit flera böcker om ledarskap, medarbetarskap och självledarskap. Du kan läsa mer här: www.tufvesson.se

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023