Foto: Magnus Aronson /Ikon

400 präster och diakoner samlas

Den 19-21 april samlas närmare 400 präster och diakoner i Växjö. De samlas till präst- och diakonmöte, inspirerat av TED-talks, om identiteten som döpt, som gudstjänstfirare, som samhällsmedborgare och som vigd.

Biskop Fredrik Modéus har kallat stiftets samtliga präster och diakoner till Växjö för präst- och diakonmöte den 19-21 april. Detta sker vart fjärde år i Växjö stift.

– Det är ett viktigt tillfälle för överläggningar för alla i vigningstjänsten i vårt stift. Dagarna ger möjlighet till fördjupad kunskap, samtal och möten och ett gemensamt gudstjänst- och böneliv, säger biskop Fredrik Modéus.

Temat för mötet är ”Se jag gör allting nytt – kyrkans identitet i en (o)viss framtid”. Dagarna är indelade i fyra olika block: dop, gudstjänst, världen och vigning. 16 talare har bjudits in för att ge olika perspektiv i korta föreläsningar, panelsamtal och seminarier. Upplägget är inspirerat av modellen TED-talks.

– Vi ville ha en bredd i programmet med många olika bidrag in i samtalet, kanske kan man kalla det för pod-talks, vi brukar ju förkorta namnet på dagarna till pod-möte, säger stiftsprost Hans Boeryd som håller ihop planeringen för dagarna.

Medverkar gör bland andra Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, Björn Wiman, kulturchef på Dagens nyheter och Patrik Hagman, teolog och författare och biskop Olivia från vänstiftet i Oxford.

Präst- och diakonmötet inleddes med mässa i Växjö domkyrka den 19 april kl 10.00. Därefter gick deltagarna i procession till Växjö konserthus, där mötet hålls. 

Här finns programmet för präst- och diakonmötet