Fördjupningskurs i diarieföring

Torsdag 12 oktober klockan 13.30 - 16.30

- På plats -

En forstsättning på den tidigare kursen Grundkurs i diarieföring som ska stärka dig i rollen som registrator. I denna kurs erbjuds en mer djuplodande genomgång av regelverket och hur man arbetar vidare med den för Svenska kyrkan gemensamma klassificeringsstrukturen och dokumenthanteringsplanen. Fokus kommer ligga på de kyrkliga handlingarna men kommer även beröra begravningsverksamheten.

Förbered och ta gärna med frågor och konkreta exempel som vi kan diskutera under kursen. 

Kursen riktar sig till registratorer och administratörer som arbetar med diarieföring. Grundläggade kunskaper i diarieföring är ett krav. 

Anna de Faire är arkivarie på stiftskansliet i Växjö.

 

Foto: Sara Peterson

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!