En inkluderande kyrka

Måndag 9 oktober klockan 15.00 - 16.30

- Digital kurs-

Det gränsöverskridande är i hjärtat av tron på Jesus. Det betyder att queerhet och ett överskridande av normgränser är centralt. I en teologi med öppenhet, nyfikenhet och bredd finns möjlighet till gemenskap för fler. Det handlar om mångfald, med transteologi i särskilt fokus. Jag vill lyfta fram några exempel av viktig representation i bibeln, men viktigast av allt är att transteologin alltid handlar om levda liv och rätten att få vara sig själv, både i världen och i kyrkan. Kom och lär, kom och samtala!

Frida Ohlsson Sandahl är sociolog och präst i Jönköping med lång erfarenhet av rättighetsarbete

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024