Foto: Daniel Lönnbäck

Vad är konfirmation? Hur går det till?

Ordet konfirmation betyder bekräftelse, det kommer från latinets "confirmare" och känns också igen i det engelska ordet "confirm".

Vad är konfirmation?

När du konfirmeras bekräftar du ditt dop och därmed ditt medlemskap i den kristna gemenskapen. I dopet fick du ett löfte om att vad som än händer så kommer Gud att vara med dig. Som konfirmand får du möjlighet att upptäcka vad det innebär.

Hur går konfirmationen till?

Vanligtvis blir man konfirmand som 14-åring och konfirmeras på våren eller sommaren det året man fyller 15 år. Man kan konfirmeras även som äldre, men då ser konfirmandtiden ut på ett annat sätt. Läs mer om att konfirmeras som vuxen.

Vår ambition är att varje ungdom ska finna en tro som bär.

Konfirmationen består av en förberedande konfirmandtid och en konfirmationsgudstjänst. Man måste vara döpt för att kunna konfirmeras. Om du inte är döpt men ändå vill konfirmeras kan du bli döpt under din konfirmandtid. 

Inbjudan

Alla fjortonåringar som är medlemmar i Svenska kyrkan får en konfirmandinbjudan. Här i Svenska kyrkan Växjö skickas denna ut någon gång i maj. Om du är fjorton år och vill konfirmeras men inte fått någon inbjudan kontaktar du kontaktpersonen för konfirmation (se längst ner på sidan), så hjälper hon dig vidare.

Konfirmandtiden

Under konfirmandtiden träffas ni i grupp och du får till exempel tid till att tänka, prata och diskutera kring hur det är att vara människa, hur Gud är med oss i vardagen och hur vi är – och kan vara – mot varandra.  Du får vara med om flera gudstjänster och kanske prova olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar dig.

I Svenska kyrkan Växjö kan du välja att delta i en konfirmandgrupp som finns nära där du bor, en grupp som följer ditt fritidsintresse eller en grupp där dina kompisar är. I många av grupperna deltar unga ledare, det vill säga ungdomar som är något eller några år äldre och som nyss själva varit konfirmander. Alla konfirmandgrupper åker dessutom någon gång på läger.

Konfirmationsgudstjänsten

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får du tillfälle att visa din familj vad du och dina kompisar har upptäckt. Hur din konfirmandgrupp visar det, kan utformas på många olika sätt – det kan till exempel ske genom drama, musik eller film. Konfirmandledarna lägger sina händer på var och en av konfirmandernas huvuden och ber för dem. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig.

Mer om konfirmation på Svenska kyrkans gemensamma webbsidor

Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Ungdomar som sitter på rad och pratar och ler.

Hitta konfirmation

Sök efter en konfirmationsgrupp eller ett konfirmationsläger som passar dig och dina intressen.