Mobiltelefon med hörlurar.
Foto: Pixabay

Kontakt

Kontaktuppgifter till Svenska kyrkan Växjö, våra församlingsexpeditioner och jourhavande präst. I menyn, under fliken personal, hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Kontakta Svenska kyrkan Växjö

Postadress: Box 307, 351 05 Växjö

Besöksadress: Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd 1B

Telefon: 0470-70 48 00

e-post: Växjö pastorat

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Besöksadress: Hovshaga besökscentrum, Björksätravägen 21

Telefon: 0470-70 49 00

e-post: Kyrkogård och fastighet

Församlingsexpeditioner

Växjö domkyrka

tel: 0470-70 48 24
e-post: vaxjo.domkyrko@svenskakyrkan.se 

Norra området (Dädesjö, Gårdsby, Söraby, Sjösås och Lammhults församlingar)

tel: 0470-70 32 20 
e-post: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se 
vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
vaxjo.lammhult@svenskakyrkan.se  

Södra området (Teleborgs kyrka samt Tävelsås, Vederslövs och Kalvsviks församling)

tel: 0470-70 48 57 (Teleborg och Tävelsås, Vederslöv och Kalvsvik)
e-post: vaxjo.teleborg@svenskakyrkan.se
tel: 0470-70 32 45 (Ingelstad)
e-post: vaxjo.ingelstad@svenskakyrkan.se 

Östra området (Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka samt Hemmesjö-Furuby församling)

tel: 0470-70 48 80
e-post: vaxjo.skogslyckan@svenskakyrkan.se

Västra området (Mariakyrkan, Johanneskyrkan, Öjaby och Gemla församlingar)

tel: 0470-70 48 70 (Mariakyrkan och Johanneskyrkan)
e-post: vaxjo.maria@svenskakyrkan.se 
tel: 0470-70 49 40 (Öjaby och Gemla)
e-post: vaxjo.ojaby@svenskakyrkan.se

Post till församlingarna skickas till Svenska kyrkan Växjö, se adress längst upp på sidan.

Personal

I Svenska kyrkan Växjö arbetar ca 235 anställda. Det är präster, musiker, diakoner, pedagoger, vaktmästare och många fler. Här hittar du kontaktuppgifter till all personal.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kontakta jourhavande präst