En kvinna står bakom disken och ställer fram fika.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Engagera dig ideellt, jobba som volontär

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem - Matteus 7:12 

Som volontär kan du engagera dig i din församling och på så vis vara ett uppskattat stöd för en medmänniska och en viktig byggsten i församlingen. Att vara volontär är att göra skillnad för andra och samtidigt finnas i ett sammanhang och uppleva välbefinnande och trivsel. Som ideell medarbetare erbjuds du stöttning genom utbildning samt utvecklings- och stödsamtal.

Du kan göra skillnad på olika sätt

Alla ideella medarbetare gör skillnad, på olika sätt. Det kan till exempel handla om att vara engagerad i kyrkans diakoni (kyrkans sociala arbete), i gudstjänster, vid kyrkkaffet, i konfirmandarbetet, i insamlingsarbetet till Act Svenska kyrkan eller som konsertvärd. Möjligheterna är många och du är varmt välkommen att vara med.

Jesus sa: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. – Matteus 25:40

Vad menas med att vara ideell?

Att vara ideell är att vara engagerad för en idé. Det är frivilligt, oavlönat och utförs till någons nytta.

Hur blir du ideell?

Om du redan har kontakt med en viss församling, är det ofta naturligt att börja i den änden. Varje församling har koll på vilka insatser som behövs just där, just nu och kan hjälpa dig vidare.

Om du behöver hjälp eller kanske är ny i stan

Om du inte har en etablerad kontakt med någon av våra kyrkor eller vet vilken församling du ska höra av dig till, kan du alltid höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Du hittar deras uppgifter längre ner på sidan. Där finns också ett formulär om du hellre vill ta kontakt digitalt så hör vi av oss till dig.

Det finns alltid behov av ideellt stöd. I listan nedanför ser du exempel på sådana uppdrag och verksamheter där det behövs extra stöd just nu. 

Kontakt

Om du vill bidra som volontär kan du antingen kontakta någon av nedanstående personer eller fylla i formuläret nedan, så tar vi kontakt med dig.

Du kan ringa eller e-posta vem som helst i nedanstående kontaktlista, oavsett vilket församling du tillhör eller i vilken församling du vill bidra.

Intresseanmälan