Familjerådgivning

Du som tillhör Vaxholms församling kan höra av dig till Kyrkans familjerådgivning i Österåkers-Östra Ryd församling  för samtal.

Genom samtal kan problem redas ut och nya lösningar växa fram. Svenska kyrkans familjerådgivning vänder sig till er som:

  • vill hitta nya sätt att utvecklas tillsammans.
  • har samlevnadsproblem och behöver hjälp att lösa konflikter i par- och familjerelationen.
  • står inför en separation och vill minska de negativa konsekvenserna för alla inblandande och underlätta det fortsatta föräldraansvaret.
  • efter en separation behöver stödjande och bearbetande samtal.
  • lever i styvfamilj med de särskilda problem som det kan innebära.

Vi har tystnadsplikt och sträng sekretess. Den som vill kan vara anonym. Samtalen är kostnadsfria.

För tidsbeställning och förfrågningar: 08-540 845 25

Ring på direktnr: 08-540 845 25. Aktuell telefontid anges på telefonsvarare.
Det går också bra att lämna meddelande så ringer de upp. www.svenskakyrkan.se/osteraker