Ungdomskväll - Konfa 2.0 i Storvreta

Du ungdom som är 15 år eller äldre, kom o häng med oss!

Ungdomskvällar startar 19 januari

Storvreta församlingsgård

Ungdomskvällar i Storvreta

Onsdagskväll är församlingsgården i Storvreta öppen för ungdomar från 15 år och äldre. Upplägget kallar vi för Konfa 2.0 eftersom vi kommer att göra sånt som är bekant från konfa-tiden. Det blir allt från lek och stoj till vardagligt snack och djupa samtal samt avslutande andakt. Det går också bra att bara komma med och hänga!

Fastän kvällarna kallas Konfa 2.0 är du självklart välkommen med även om du inte är konfirmerad! 

Var: Storvreta församlingsgård
När: Onsdagar med start 19 januari
Tid: Öppet kl. 18-21

Vid frågor kontakta ansvarige för gruppen Mattias Boije (kontaktuppgift nedan).

"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."