Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Västermalms församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den nya Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad för dig som är medlem i Svenska kyrkan. Församlingen värnar om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. 

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta. Västermalms församlings dataskyddsombud hanterar dessa ärenden. För frågor mejla: magnus.nystrom@svenskakyrkan.se

Läs mer på imy.se

Integritetsskyddspolicy

Integritet är viktigt för Västermalms församling och vi ansvarar för den personliga information som olika personer förser oss med. Denna policy beskriver hur Västermalms församling behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter.

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet

Församlingen ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter inom begravningsverksamheten.

Så här behandlar Svenska kyrkan personuppgifter