Präst som håller upp en leende bebis i dopklänning.
Foto: Albin Hillert

Dop

Dopet är ett fint tillfälle att fira en ny liten människa. Barnet välkomnas både som individ och medlem av en familj och en släkt. Samtidigt innebär dopet att bekräftas som Guds barn och bli en del av den kristna kyrkans världsvida gemenskap. Du kan även döpas som vuxen.

Hur går det till?

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och den kristna gemenskapen. Det kan också vara ett fint tillfälle att tillsammans med släkt och vänner glädjas åt en ny familjemedlem. Att döpas i Svenska kyrkan är kostnadsfritt.

Dopet förrättas av en präst, antingen i en separat ceremoni (vanligen i kyrkan eller hemma hos er) eller i en ordinarie gudstjänst. Kanske vill du ha dopet i samband med vår årliga dopfest (se längre ner på sidan).

Det finns gott om utrymme att vara med och utforma dopceremonin, till exempel genom val av psalmer och texter. Dopklänning finns att låna.

I alla våra tre församlingar finns möjlighet att kostnadsfritt låna församlingshemmet för dopkaffe. Linnedukar finns att låna. Du kan läsa mer om lokalerna här: Västerlövsta församlingshem (Heby), Huddunge församlingshem, Enåkers församlingshem, Enåkers sockenstuga.

Boka dop

Vill du boka dop – för ditt barn eller kanske för dig själv? Ring eller maila oss på 0224-341 90 eller vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se. Du kan också fylla i formuläret längre ner på sidan, så kontaktar vi dig.

En tid före dopet kontaktar tjänstgörande präst dig/er för ett dopsamtal. Det kan ske hemma eller på pastorsexpeditionen. Prästen berättar om dopet och dopgudstjänsten och ni bestämmer tillsammans vilka sånger, psalmer, böner och texter som ska vara med.

Vi i Västerlövsta pastorat kommer att göra allt vi kan för att göra dopet vackert och minnesvärt.

Döpa eller inte döpa?

Är du osäker på om du vill döpas/låta döpa ditt barn? Hör av dig till oss, så berättar vi gärna mer om vad dopet innebär och hur det går till!

Du kan också läsa mer om dopet på Svenska kyrkans hemsida.

Dopfest

Normalt arrangerar vi årligen en dopfest för de som har döpts det senaste året. Under pandemin kunde vi dock inte ha någon dopfest.

Våra präster

Det är troligtvis någon av oss du kommer ha kontakt med kring dopet, och som kommer att utföra dopceremonin. Vi ser fram emot att höra av dig!

    Dopformulär

    Jag vill helst bli kontaktad via: