Stor kistbukett med röda rosor samt lila, vitt och grönt.
Foto: Gustaf Hellsing

Begravning

Det är viktigt att få ta farväl vid livets slutliga avsked – döden. Sederna kring en begravning möter grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Här hittar du information om vad en begravning innebär, vad du behöver tänka på och vilka alternativ som finns.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avskedet. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidna. Där kan vi tacka för vad den döda givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation. Prästen lyser frid över den avlidna och överlåter henne eller honom i Guds gemenskap och eviga frid.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till situation och person. Prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en minnesstund, där vi minns den avlidna tillsammans.

Det vanligaste är att de anhöriga bokar präst och kyrka genom en begravningsbyrå. Men du som anhörig kan också ordna bokningen själv. Ring i så fall expeditionen på 0224-341 90.

I Västerlövsta pastorat har vi fasta begravningtider på fredagar kl 10.00 och 14.00. Även torsdagar samma klockslag kan vi ha begravning om fredagar inte skulle passa.

Kostar det med begravning?

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni.

Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Om den avlidna var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster kostnadsfria.

Läs mer om begravning på Svenskakyrkan.se.