Foto: Gustaf Hellsing

Begravning

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked – döden. Sederna kring en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Här hittar du information om vad en begravning innebär, vad du behöver tänka på och vilka alternativ som finns.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avskedet. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidna. Där kan vi tacka för vad den döda givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidna och överlåter henne i Guds gemenskap och eviga frid.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder, och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidna i en stunds samvaro.

Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå, även om det är det vanligaste.

I Västerlövsta pastorat har vi fasta begravningtider på fredagar kl 10.30 och 13.30. Du kan hitta lediga tider om du klickar på kalendersymbolen högst upp i högra hörnet.

Kostar det?

Begravningsverksamheten Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster kostnadsfria.

Läs mer om begravning på Svenskakyrkan.se.