Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerleds församling Besöksadress: Vidängsvägen 11, 16736 BROMMA Postadress: BOX 14003, 16714 BROMMA Telefon:+46(8)4459610 E-post till Västerleds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Trosbekännelsen

”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare”. Så inleds den trosbekännelse som oftast används i våra gudstjänster.

Trosbekännelsen uttrycker kyrkans bekännelse. När vi läser trosbekännelsen i gudstjänsten är det därför i första hand ett sätt att säga att detta är den tro som Västerleds församling bekänner, som en del av den världsvida kyrkan.

Som enskild är det inte nödvändigt att personligen omfatta varje del i bekännelsen för att stämma in i den. Istället kan den bekännas som den tro kyrkan bär, och som vi som enskilda får vila i, brottas med och förhålla oss till.

Läs mer om vårt uppdrag som kristna här.

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 
himmelens och jordens skapare. 

Vi tror ock på Jesus Kristus, 
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den helige Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma 
levande och döda. 

Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

(Den apostoliska trosbekännelsen)